Powered by

Enquête AVW 2021 Defensie

In december 2020 kon eindelijk, binnen de vertrouwelijkheid van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden, begonnen worden met de onderhandelingen aangaande de arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie. De ACOM en de zusterbonden waren direct van mening dat hetgeen Defensie te bieden had absoluut onvoldoende was en hebben derhalve besloten direct naar het sectoroverleg Defensie te gaan. De “formele” vergadering waar de minister zelf, of in voorkomend geval de Hoofd Directeur Personeel, als werkgever mag voorzitten. Ook in deze vergadering, op 23 december 2020, bleek dat er geen of onvoldoende financieel of bestuurlijk mandaat was om op korte termijn tot een resultaat te komen waarna het formele overleg in de sector Defensie werd opgeschort. Wij waren van mening dat er op dat moment minimaal 2,5% ruimte nodig was om tot een resultaat te kunnen komen.

Voor de zomer leek het erop dat er iets meer mandaat zou zijn en zijn de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden hervat. Gedurende die onderhandelingen werd duidelijk dat het allemaal nog steeds onvoldoende was en is er voor gekozen om te bezien wat er dan, binnen die veel te beperkte arbeidsvoorwaardenruimte die Defensie bood, mogelijk zou zijn.

Daardoor kon het, wat de ACOM en de zusterbonden betreft, nooit een onderhandelaarsresultaat worden. Een onderhandelaarsresultaat is immers een pakket waar wij achter zouden staan en derhalve minimaal neutraal zouden moeten voorleggen. Nu hadden de bonden uiteraard kunnen stellen dat het allemaal niet genoeg was en niet op kunnen schrijven wat er binnen die te beperkte arbeidsvoorwaardenruimte zou passen, maar dan hadden we dat niet met u kunnen delen.

Derhalve is er een “maximaal haalbaar pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” opgesteld zodat u in ieder geval zelf kennis kunt nemen wat uw (voormalige) werkgever Defensie voor u over heeft!

Nu ligt de vraag op tafel: hoe verder? Het antwoord op die vraag wordt voor ons bepaald door de leden van de ACOM.

Vul de enquête in en laat jouw mening horen! De uitkomst wordt aan het bestuur van de ACOM voorgelegd die uiteindelijk formeel, en uiteraard op basis van de stemmen, een besluit neemt over het standpunt. Dit standpunt wordt samen met het standpunt van de CNV de stem van onze centrale (CCOOP). Er zijn 4 centrales, als er drie of vier centrales voor zijn wordt het een akkoord, als drie of vier centrales tegen zijn wordt het geen akkoord. Als de “stemmen staken (2 voor, 2 tegen)” bepaald de minister.

Meedoen kost slechts enkele minuten en maakt niet alleen uw stem duidelijk maar geeft ons waardevolle informatie over waar u uw stem op bepaald heeft.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023