.

Spôsob hodnotenia predmetu ANJ

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktorý spôsob hodnotenia predmetu ANJ preferujete?

Vyberte, prosím, jednu odpoveď.