Dotazník, komplexný prieskum informovanosti, užívania a názorov na vaping a e- cigarety medzi adolescentmi vo veku 14-18 rokov

Ahojte 

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník