.

Dôležitosť regenerácie pri športe

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často pristupujete k regenerácii po športovom výkone?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ohodnoťte dôležitosť regenerácie na stupnici od 1 do 10.

Výberom čísla od 1 (nie dôležité) po 10 (veľmi dôležité).
3

Aké regeneračné postupy používate?

Zadajte čo najpresnejšie informácie.
4

Prečo sa podľa vás regenerácia považuje za dôležitú vo športe?

Uveďte svoj názor a argumentujte.
5

Aké výhody vidíte vo vykonávaní regeneračných cvičení?

Uveďte aspoň 3 výhody.
6

Myslíte si, že regenerácia má vplyv na vaše výkony vo športe?

Vyberte jednu možnosť.
7

Aké sú vaše skúsenosti s rôznymi formami regenerácie?

Podelte sa o vaše osobné skúsenosti.
8

Ktoré regeneračné techniky považujete za najefektívnejšie a prečo?

Uveďte konkrétne techniky a zdôvodnite ich výber.
9

Aký vplyv má podľa vás psychická pohoda na proces regenerácie?

Zvažte vplyv psychiky na regeneráciu po tréningu.
10

Aké tipy by ste dali ďalším športovcom na efektívnu regeneráciu?

Zdieľajte svoje rady a tipy pre lepšiu regeneráciu.