.

Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Sytuacja zawodowa:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Płeć dziecka:

Wybierz jedną odpowiedź
6

Wiek dziecka:

Wybierz jedną odpowiedź
7

W jaki sposób Państwa dziecko najczęściej spędza swój czas wolny?

Proszę wybrać max 3 odpowiedzi
8

Ile godzin dziennie Państwa dziecko spędza przed ekranem telewizora/komputera?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy towarzyszy Pan/Pani dziecku podczas oglądania bajek?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jeśli tak to jakie?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Proszę zaznaczyć obecne w Państwa gospodarstwie domowym przedmioty/urządzenia

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Ile czasu dziennie spędzają Państwo na zabawie z dzieckiem?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Proszę zaznaczyć z jakich form spędzania wolnego czasu z dzieckiem Państwo korzystacie:

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Z jakich form aktywności fizycznej korzysta Państwa dziecko?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Ile czasu w ciągu tygodnia dziecko poświęca na aktywność fizyczną(oprócz zajęć w przedszkolu)?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Ile czasu w ciągu dnia dziecko poświęca na zabawy swobodne?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Kto najczęściej organizuje Państwa dziecku czas wolny?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy Państwa dziecko wykonuje obowiązki domowe?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jeśli tak to jakie?

21

Czy jest Pani/Pan zadowolony ze sposobu w jaki dziecko spędza czas wolny?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Jeśli "Nie": Dlaczego?

23

Czy Pana/Pani dziecko przejawia zainteresowanie konkretną formą rekreacji?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Jeśli "Tak" Jaką?

25

W jaki sposób poszukuje Pan/Pani informacji na temat interesujących form rozrywki dla dziecka?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
26

Proszę zaznaczyć miejsca znajdujące się w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania:

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
27

Czy dziecko przejawia jakieś trudności fizyczne lub intelektualne i z tego powodu uczęszcza na zajęcia dodatkowe?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Jeśli "tak": Jakie?