Dotazník pre trénera

Dobrý deň,


v rámci písania mojej bakalárskej práce na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa venujem názoru na činnosť a správanie trénerov. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý bude výhradne použitý len pre výskum v bakalárskej práci. Vyplnenie Vám zaberie maximálne 15 minút. Dotazník vyjadruje ako vnímate seba samého.

Dotazník obsahuje 40 Vašich vyjadrení.

Svoj názor vyjadríte označením jednej odpovede v každom riadku.


Napríklad:  

                                                                NIKDY                       VŽDY

Na tréningu viem o čom hovorím.                0      1      2      3     4


Pokiaľ si myslíte, že vždy viete o čom hovoríte, zakrúžkujte 4. Pokiaľ si myslíte, že nikdy neviete o čom hovoríte zakrúžkujte 0. Podľa toho ako často viete o čom hovoríte, môžete zakrúžkovať 1, 2 alebo 3.


Odpovedajte na otázky "AKO TRÉNER SOM PRESVEDČENÝ, ŽE":


Spustiť dotazník