Antwoordformulier ouders

Verklaring


Ondergetekende(n), ouder(s) of voogden / verzorger(s) van één of meer van onze leerlingen van de Eben-Haëzerschool te Barneveld, verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het standpunt van het bestuur van de school om de instemmingsrechten om te zetten naar adviesrechten van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Enquête starten