Ewaluacja Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023


Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii związanej z procesem rewitalizacji. Badanie prowadzone jest w celu oceny aktualnych oczekiwań mieszkańców Miasta Białegostoku wobec procesu rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do opracowania ewaluacji Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023.


Rozpocznij ankietę teraz