.

Medicatieveiligheid

Beste collega's,

Graag een paar minuutjes van jullie tijd voor het invullen van deze enquête. Deze enquête gaat over algemene vragen over medicatieveiligheid binnen onze afdeling en interventies waar ik graag jullie mening over zou willen voor mijn onderzoek.

 Dankjewel!


Bij het invullen van deze enquête geeft u toestemming voor het gebruik van uw mening en informatie voor educatieve doeleinden.

Secured
Medicatie veiligheid
1

Geslacht

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
2

Leeftijd

Medicatie veiligheid
3

Hoelang werk je al in de zorg?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
4

Welke soorten medicatiefouten komen volgens jou het meest voor op de afdeling?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
5

Wat denk je dat de belangrijkste oorzaken zijn van medicatie fouten op de afdeling?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
6

Ik voel mij comfortabel om medicatie fouten te melden als deze zich voordoen.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
7

Hoe worden de medicatiefouten momenteel behandeld en opgevolgd op de afdeling?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
8

Welke preventiemaatregelen zouden volgens jou kunnen helpen om medicatiefouten te verminderen op onze afdeling?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
9

Hoe kunnen interdisciplinaire samenwerking en communicatie worden verbeterd om medicatiefouten te verminderen?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
10

Technologische oplossingen: Werkt het prettig om via TRS medicatie af te tekenen.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
11

Welke kwaliteitsverbeteringen zijn eerder op onze afdeling uitgevoerd met betrekking tot medicatieveiligheid.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid

Interventies die kunnen helpen bij het verbeteren van medicatieveiligheid.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek ben ik opzoek gegaan naar interventies die zouden kunnen helpen om medicatieveiligheid te vergroten binnen een zorginstelling.

Medicatie veiligheid
12

Implementatie van CPOE-systemen vermindert de kans op medicatiefouten.

CPOE- Systemen is een elektronisch systeem dat door zorgverleners, zoals artsen, wordt gebruikt om medische opdrachten en medicatievoorschriften direct in een computer in te voeren. CPOE-systemen zijn ontworpen om de nauwkeurigheid en efficiëntie van het voorschrijven van medicatie en andere medische orders te verbeteren. Anders dan TRS werkt dit systeem met automatische controles bij aanpassen van medicatie of doseringen en meldt interacties tussen medicijnen en allergieën. Daarnaast geeft dit systeem duidelijke herinneringen en waarschuwingen bij mogelijke fouten.
Medicatie veiligheid
13

Regelmatige educatie- en trainingsprogramma's voor zorgverleners verbeteren medicatieveiligheid.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
14

Multidisciplinaire teams zijn effectief in het beheren van medicatie en het behouden van medicatieveiligheid.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
15

Het betrekken van patiënten bij hun medicatie beheer helpt om medicatiefouten te voorkomen.

Select one or more answers
Medicatie veiligheid
16

Pharmacist-led interventies zijn effectief in het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Pharmacist-led interventies zijn interventies die medicatieveiligheid willen verbeteren door de rol van apothekers te vergroten. Enkele voordelen van deze interventies zijn: -Identificeren en corrigeren regelmatig fouten binnen het toediening systeem. -Geven voorlichting over medicatie aan cliënten en zorgverleners. -Apotheken vergelijken de medicatie lijsten bij opname, overplaatsing en ontslag zodat alle medicatie correct kan worden overgedragen en gedocumenteerd.
Medicatie veiligheid
17

Gebruik van barcodes en elektronische medicatie administratie systemen vermindert toediening fouten.

Zorgverleners kunnen barcodescanners gebruiken om de barcode op de medicatie verpakking te scannen en deze te verifiëren tegen de elektronische medische dossiers van de patiënt. Dit helpt bij het waarborgen dat de juiste medicatie, in de juiste dosis, op het juiste tijdstip aan de juiste patiënt wordt toegediend. Daarnaast krijgen patiënten armbanden met een unieke barcode die hun identiteitsgegevens bevat. Bij elke interactie, zoals het toedienen van medicatie, wordt de barcode gescand om de identiteit van de patiënt te verifiëren en ervoor te zorgen dat de juiste zorg wordt verleend. Deze systemen combineren barcode scanning met elektronische medische dossiers om de administratie van medicatie te stroomlijnen en de veiligheid te vergroten. Zorgverleners kunnen medicatie toedieningen registreren door barcodes te scannen, wat helpt bij het bijhouden van nauwkeurige administratie en het verminderen van administratieve fouten.
Medicatie veiligheid
18

Welk van deze interventies lijkt jou het meest effectief?

Select one or more answers
Medicatie veiligheid

Bedankt voor het invullen :)