Enkätundersökning om självscanning

Hej självscanningskund!


Vi är en grupp studenter från Frans Schartaus Handelsinstitut som skriver ett examensarbete om hur självscanningen i butik påverkar kunders upplevelse. Vi vore mycket, mycket tacksamma om du kunde ägna några minuter av din tid till att fylla i följande enkät. Tack!!!

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023