Pohled sester na problematiku paliativní péče a umírání

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď