Ankieta dla nauczycieli

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

zapraszam do wypełnienia ankiety, której celem jest zbadanie preferencji dotyczących form informacji zwrotnej oraz ich wpływu na przekonanie o własnej poprawności i chęć podejmowania ryzyka u uczniów. Bardzo dziękuję za poświęcony czas 😃 Ankieta ta jest w pełni anonimowa, zawiera 19 pytań, a jej wypełnienie zajmie około 8 minut.

Rozpocznij ankietę teraz