.

Onderzoek kindermishandeling en kinderen in de kelder verstoppen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Bent u bekend met gevallen van kindermishandeling in uw omgeving?

Kies een van de volgende opties die het beste uw ervaring weergeeft.
2

Hoe ernstig acht u het probleem van kindermishandeling en kinderen in de kelder verstoppen op een schaal van 1 tot 10?

Geef alstublieft een score van 1 tot 10, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste ernst aangeeft.
3

Kunt u uw mening en observaties over dit onderwerp delen?

Geef een gedetailleerd antwoord, indien mogelijk.
4

Vindt u dat er meer educatieve programma's moeten worden opgezet om bewustzijn over dit onderwerp te vergroten?

Kies een van de volgende opties die het beste uw standpunt weergeeft.
5

Hoe zou u reageren als u vermoedt dat een kind in uw omgeving wordt mishandeld of in een benauwde situatie verkeert?

Kies een van de volgende opties die het beste uw reactie weergeeft.
6

Wat vindt u van de huidige wetten en regelgeving met betrekking tot kindermishandeling?

Geef alstublieft uw mening over de effectiviteit van de wetten en regelgeving.
7

Bent u van mening dat er meer overheidsinitiatieven nodig zijn om kinderen te beschermen tegen mishandeling en verwaarlozing?

Kies een van de volgende opties die het beste uw standpunt weergeeft.
8

Hoe waakzaam bent u als het gaat om het herkennen van signalen van kindermishandeling?

Kies een van de volgende opties die het beste uw alertheid weergeeft.
9

Vindt u dat de samenleving een grotere verantwoordelijkheid heeft om kindermishandeling aan te pakken?

Geef uw perspectief op de rol van de samenleving bij het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.
10

Kunt u eventuele preventieve maatregelen voorstellen om kindermishandeling en het verstoppen van kinderen in de kelder te voorkomen?

Geef suggesties voor mogelijke manieren om deze problemen effectief aan te pakken.