.

Dotazník zpětné vazby od zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Zpětná vazba k obchodní poradě 24.5.2023
1

Které části obchodní porady se Vám nejvíce líbily?

Vyberte části obchodní porady, které se Vám líbily nejvíce.
2

Které části obchodní porady Vám přišly zbytečné?

Vyberte části obchodní porady, které se Vám jevily jako zbytečné.
3

Jak byste zhodnotili užitečnost informací o projektech prezentovaných na poradě?

Hodnoťte užitečnost informací o projektech na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelné a 10 znamená velmi užitečné.
4

Jak byste zhodnotili užitečnost informací z oddělení - výroba?

Hodnoťte užitečnost informací z oddělení výroba na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelné a 10 znamená velmi užitečné.
5

Jak byste zhodnotili užitečnost informací z oddělení - návrh a vývoj?

Hodnoťte užitečnost informací z oddělení návrh a vývoj na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelné a 10 znamená velmi užitečné.
6

Jak byste zhodnotili užitečnost informací z oddělení - služby?

Hodnoťte užitečnost informací z oddělení služby na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelné a 10 znamená velmi užitečné.
7

Jak byste zhodnotili obchodní část o výkonnosti firmy (pokud jste se jí zúčastnili)?

Hodnoťte obchodní část o výkonnosti firmy na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelné a 10 znamená velmi užitečné.
8

V čem spatřujete pro Vaši práci největší přidanou hodnotu na obchodní poradě?

Popište, co pro Vás představuje největší přidanou hodnotu na obchodní poradě pro Vaši práci.
9

Jak byste zhodnotili celkovou užitečnost této obchodní porady?

Hodnoťte celkovou užitečnost této obchodní porady na škále 1-10, kde 1 znamená velmi nepoužitelná a 10 znamená velmi užitečná.
10

Jak byste ohodnotili formu a průběh obchodní porady?

Hodnoťte formu a průběh obchodní porady na škále 1-10, kde 1 znamená velmi neuspokojivá a 10 znamená velmi uspokojivá.
11

Co byste navrhli pro zlepšení budoucích obchodních porad?

Sdělte své nápady a návrhy, jak by se daly budoucí obchodní porady zlepšit.