Vplyv a výhody integrovaného informačného systému

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka na tému: Vplyv a výhody integrovaného informačného systému.

Interne označovaného ako HPSM.

Spustiť dotazník