Työhön sitoutuminen

Sitoutumisella tarkoitetaan 


Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työntekijöiden sitoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä Turun Osuuskaupassa. Kysely on suunnattu kaupan alan työntekijöille.


Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä henkilötietoja kerätä. 

Vastaamiseen menee noin 5 - 10 minuuttia.

Aloita kysely nyt