.

Stress en burn-out bij studenten verpleegkunde en vroedkunde

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Stress en burn-out bij studenten verpleegkunde
1

Hoe vaak ervaart u stress die veroorzaakt wordt door de opleiding?

Kies één antwoord
2

Hebt u ooit met een burn-out te maken gehad die als (mede) oorzaak de opleiding had?

Kies één antwoord
3

Heeft de stress die u ervaart een negatieve invloed op uw motivatie voor de opleiding?

4

Heeft de stress die u ervaart een negatieve invloed op uw slaagkansen?

Kies één antwoord
5

Wat doet de hogeschool om de druk binnen de opleiding te verminderen?

6

Wat zou de hogeschool volgens u moeten doen om de druk binnen de opleiding te verminderen?

7

Wat doen stage instellingen om de druk binnen de opleidingen te verminderen?

8

Wat zouden stage instellingen volgens u moeten doen om de druk binnen de opleiding te verminderen?

9

Wat zijn volgens u de oorzaken van stress of burn-out bij studenten verpleegkunde?