Powered by

Prihláška na workshop pasivita vo vzťahoch a komunikácii z pohľadu transakčnej analýzy

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho formuláru.

Spustiť dotazník