FRITT LIV

MEININGSVERKET.NO

Noregs Meiningsverks måling av det faktiske fridomsgrunnlaget hos folkesetnaden pr. 2021 (NMV målaravlesing nr. 21.001)

* Undersøkinga vert gjord heilt, alldeles frivillig og under tungt ansvar av NMV i samarbeid med Kommentariatets Diktatur, og tek under eitt minutt å svara på.

fRITT LIV – DELTA I UNDERSØKINGA NO!
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023