.

Ankieta


Zabezpieczony
Ankieta
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Staż pracy w branży odzieżowej

Wybierz jedną odpowiedź
4

Który z rodzajów stresu odczuwa Pan/ Pani najczęściej?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy posiada Pan/ Pani wiedzę na temat skutków, rodzajów lub źródeł stresu zawodowego?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Który z elementów wywołuje u Pana/Pani stres zawodowy? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Który z czynników wpływa negatywnie na Pana/Pani zdrowie psychiczne? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Jakie najczęściej występują u Pana/Pani skutki spowodowane stresem zawodowym? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Czy stosowanie technik relaksacyjnych niweluje u Pana/Pani stres?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Który ze sposobów jest najskuteczniejszy według Pana/Pani w niwelowaniu stresu zawodowego (Można zaznaczyć kilka odpowiedz)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Czy przed rozpoczęciem pracy odczuwa Pan/Pani stres?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jak często doświadcza Pan/Pani stres w pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy stres wywołany w pracy, utrudnia wykonywanie codziennych domowych czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy odczuwa Pan/Pani negatywne działanie stresu zawodowego na własne zdrowie psychiczne?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom stresu występującego w branży odzieżowej?

Wybierz jedną odpowiedź