Ankieta ewaluacyjna po konferencji dla lektorów w Gdańsku 10-12.08.2018r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Jak Państwo oceniają program tegorocznej konferencji dla lektorów?
Wymagana odpowiedź

Zajęcia prowadzone przez którego prelegenta oceniają Państwo najlepiej? Który wykład/warsztat przyda się Państwu w pracy lektora? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 – słabe, 2 – nie bardzo dobre, 3 – dobre, 4 – bardzo dobre, 5 – takich zajęć mi brakowało.
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Agnieszka Jasińska
dr Justyna Budzik
dr Michalina Biernacka
dr Bartosz Janicki
Przemysław Gembiak
prof. UW dr hab. Przemysław Gębal

W jakiego typu zajęciach chcieliby Państwo uczestniczyć podczas kolejnej konferencji dla lektorów? Proszę określić tematykę zajęć oraz podać ewentualnie nazwisko prelegenta.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak oceniają Państwo miejsce konferencji w skali od 1 do 5, gdzie 1 – złe, 2 – średnie, 3 – nie bardzo dobre, 4 – dobre, 5 – bardzo dobre.
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
lokalizacja
hotel
wyżywienie

Czego zabrakło podczas tegorocznej konferencji dla lektorów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków