Drogová závislosť z pohľadu učiteľov stredných škôl

Vážený učitelia,

tento dotazník je súčasťou prieskumu k bakalárskej práci o Drogovej závislosti mládeže z pohľadu učiteľov stredných škôl. Je zameraný na postoje, skúsenosti a názory učiteľov k danej téme.

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie par minút. Chcem Vás poprosiť aby ste ho vyplnili pravdivo. Vyzbierané informácie budú použité len na účely prieskumu v bakalárskej práci.

Za Vašu ochotu a čas pri vyplňovaní vopred ďakujem. 

Ľudmila Dežová

Spustiť dotazník