Test pre žiakov 6.ročníka ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej o Aurelovi Viliamovi Scherfelovi

Milí žiaci, venujte prosím niekoľko minút vyplneniu nasledujúceho testu.

1 Pohlavie respondenta
Povinná odpoveď

2 V súčasnosti som žiakom / žiačkou
Povinná odpoveď

3 V týchto dňoch sme si pripomenuli 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia lekárnika, chemika, botanika a riaditeľa múzea - Aurela Viliama (vyberte správne priezvisko).
Povinná odpoveď

4 Aurel Viliam Scherfel pôsobil ako (vyberte viacero možností)
Povinná odpoveď

5 V Scherfelovom dome je umiestnený portrét A. V. Scherfela, ktorého autorom je veľčiansky akademický maliar
Povinná odpoveď

6 Ktorý dátum označuje deň narodenia a súčasne deň úmrtia A. V. Scherfela
Povinná odpoveď

7 Po otcovej smrti prevzal Aurel Scherfel jeho lekáreň (vyberte jej názov)
Povinná odpoveď

8 Aurel Scherfel uskutočnil chemickú analýzu ............ gejzíru (vyberte názov)
Povinná odpoveď

9 Aurel Viliam Scherfel bol riaditeľom ..................................... múzea vo Veľkej (vyberte správnu možnosť)
Povinná odpoveď

10 Počas svojho života zostavil Aurel Viliam Scherfel veľký herbár s nápisom HERBARIUM .......................(vyberte správny názov)
Povinná odpoveď

11 Vyberte všetky erby, ktoré nepatria mestu Poprad a jeho mestským častiam
Povinná odpoveď