.

Pilot buddyschap in de dagdienst

Hoi collega's, zoals jullie weten draait de pilot buddyschap in de dagdienst. Graag willen wij deze pilot evalueren.


'Laat zien dat verandering nodig is, laat zien dat verandering werkt'

– the theory of Motivating Change (Breckenbridge et al. (2019)


Groetjes Roos en Annelien


Beveiligd
1

Kan je toelichten wat de pilot samen opwerken (buddyschap) voor jou heeft opgeleverd? Wat was de verandering?

2

Was je gemotiveerd om de pilot uit te gaan voeren?

3

Was je vooraf voldoende geïnformeerd over de pilot?

4

Hoe heb jij het buddyschap ingezet?

5

Hoe ben jij omgegaan met positieve en negatieve invloeden van de pilot?

Voorbeeld van een mogelijk ervaren negatieve invloed: Het kort inlezen van de patiënten van je buddy.
6

Welke verandering hebben we geïmplementeerd?

7

Hoe hebben we gebruik gemaakt van bestaande structuren om verandering te motiveren?

8

Hoe ondersteunde gebruikte methodes, zoals de presentaties deze verandering?

9

Zijn er nog tips om het buddyschap in de dagdienst beter tot zijn recht te laten komen?