.

Průzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny Bruntál

Naši vážení a milí čtenáři, chceme Vás požádat, zda byste věnovali několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a bude pro nás směrodatná pro další inovace služeb Městské knihovny Bruntál. Dotazník je zcela anonymní. Sběr dat probíhá do 31. 8. 2024 elektronicky i formou tištěného formuláře v knihovně. Předem Vám moc děkujeme.

Zabezpečeno
1

Jak často navštěvujete knihovnu?

Vyberte jednu odpověď
question image
2

Knihovnu a její služby využíváte pro:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny?

Vyberte jednu odpověď
question image
4

Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty.

5

Jste spokojen/a s dostupností knihovny na Petrině?

Vyberte jednu odpověď
6

Máte-li náměty a připomínky k dostupnosti knihovny, napište je zde:

7

Jste spokojen/a s prostory knihovny?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
8

Máte nějaké konkrétní připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím, napište nám je.

9

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
10

Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
question image
11

Vyhovuje Vám nabídka časopisů a denního tisku? Pokud byste ji chtěli rozšířit, o jaké tituly máte zájem?

12

Máte připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

13

Jak často navštěvujete webovou stránku knihovny?

Vyberte jednu odpověď
question image
14

Najdete na webové stránce knihovny bez problémů informace o službách knihovny a knihovním fondu?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaké informace na webové stránce obvykle nemůžete nalézt?

16

Kde se dozvídáte o kulturních a vzdělávacích pořadech knihovny (besedách, čteních, výstavách, workshopech atd.)?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
18

Máte připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.

19

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?

Vyberte jednu odpověď
20

Máte připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:

21

Jste:

Vyberte jednu odpověď
22

Váš věk v rozmezí:

Vyberte jednu odpověď
23

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Vyberte jednu odpověď
24

Jste:

Vyberte jednu odpověď