.

Enquête liederen voor juffen/meesters

Beste juffen en meesters,

Voor mijn opleiding doe ik een onderzoek naar het zingen van christelijke liederen op jullie school. In deze enquête staan een aantal vragen die mij weer verder kunnen helpen in het onderzoek. Ik zou het zeer op prijs stellen als u deze in wilt vullen. Alvast hartelijk dank!


Hartelijke groeten Clarice van Vugt 

Beveiligd
Christelijke liederen op de basisschool
1

1. Hoeveel keer per week zingt u christelijke liederen in de klas? 2. Zingt u met een instrument in de klas? Zo ja, welke? 3. Wat is volgens u de belangrijkste reden om christelijke liederen te leren en zingen op school?

Christelijke liederen op de basisschool
2

1. Welke specifieke liederen of gezangen stimuleert u om te zingen? Waarom? 2. Zijn er ook liederen die u liever niet zingt of aanraadt? Wat zijn de redenen hiervoor?

Christelijke liederen op de basisschool
3

1. Bent u tevreden met het aantal liederen waar u uit kunt kiezen om te zingen? 2. Heeft u weleens een aanvraag ingediend voor het zingen van een bepaald lied in de klas?

4

Mist u van een bepaalde periode liederen (er zijn er geen of te weinig)

Kies één of meer antwoorden
5

Wat is uw favoriete lied uit de liedbundel?