.

Playboi Carti Survey

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

What is your favorite Playboi Carti song?

Choose one of the options.
2

Rate Playboi Carti's music on a scale of 1 to 10.

Rate from 1 to 10.
3

Describe how Playboi Carti's music makes you feel.

Write your feelings about his music.
4

Have you ever been to a Playboi Carti concert?

Answer yes or no.
5

Which Playboi Carti project do you like the most?

Choose one of the options.
6

How often do you listen to Playboi Carti's music?

Select one option.
7

What do you like the most about Playboi Carti as an artist?

Tell us your favorite thing about him.
8

Rate Playboi Carti's fashion sense from 1 to 10.

Rate his fashion style.
9

Which Playboi Carti ad-lib is your favorite?

Choose the ad-lib you like the most.
10

Do you follow Playboi Carti on social media?

Answer yes or no.