Ankieta badania efektów działań komunikacyjnych i promocyjnych

Dzień dobry,

prosimy Pana/Panią o poświęcenie kilku minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza celem udoskonalenia oferty działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz dostosowania ich do Państwa potrzeb i oczekiwań

1 1.Proszę ocenić w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) czy Pani/Pana zdaniem plan komunikacji realizowany przez Lokalną Grupą Działania POJEZIERZE RAZEM jest adekwatny do potrzeb lokalnej społeczności
Wymagana odpowiedź

2 Proszę dokonać oceny, która z wymienionych form realizacji planu komunikacyjnego według Pani/Pana przynosi największe efekty w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) UWAGA: należy ocenić każdą formę w skali od 1 do 5, w sytuacji kiedy nie było kontaktu z daną formą należy wybrać znak X)
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
x
Strona internetowa
Strony internetowe gmin członkowskich
Portale społecznościowe
Spoty radiowe
Spotkania informacyjne lub szkolenia
Stoiska promocyjne
Gadżety
Publikacje - ulotki i wydawnictwa
Artykuły prasowe
Prezentacje pracowników biura LGD w trakcie spotkań i szkoleń
Konferencja
Tablice informacyjne (ogłoszeń)

3 Proszę ocenić w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) w jakim stopniu przekazane treści są Państwu przydatne
Wymagana odpowiedź

4 4.Jakich form komunikacji i promocji oczekuje Pan/Pani w przyszłości?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

5 Płeć
Wymagana odpowiedź

6 Wiek
Wymagana odpowiedź

7 Sytuacja zawodowa
Wymagana odpowiedź