Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Maďarizácia a jazyky východného Slovenska v rokoch 1849 - 1918

Zber odpovedí bol ukončený.

Dobrý deň,

volám sa Roman Hajdúk, som študentom 3.ročníka na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach a chcel by som Vás požiadať o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výhradne na účely mojej práce na Dejepisnú olympiádu. Vopred ďakujem.