Antikoncepcia VS antikoncepčné metódy

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Volám sa Dominika Tatarková. Študujem na strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne ako farmaceutický laborant. Výsledky z dotazníku budú použité na seminárnu prácu. Ďakujem.

Spustiť dotazník