Nestlé Slovensko s.r.o.

Vážený respondent,


dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc pri vyplnení tohto dotazníka. Tento prieskum je určený pre analýzu Vašej spokojnosti v súvislosti s ponúkanými produktami od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o..


Tento dotazník je zložený zo socio-demografických a meritórnych otázok, ktoré sú položené tak, aby nám pomohli bližšie špecifikovať Váš pohľad na produkty od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o..


Tento dotazník je anonymný. 

Spustiť dotazník