Dotazník o využívaní „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj

Vážená pani, Vážený pán,

týmto Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného krátkeho dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť akým prekážkam a problémom čelia podnikatelia pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj, aké sú dôvody nezáujmu zo strany podnikateľov o tento druh daňového zvýhodneni a aké formy podpory by uvítali v tomto smere. Váš názor je dôležitý, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník obsahuje 34 krátkych otázok, ktoré Vám zaberú približne 15 minút.

Dotazník je anonymný, všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len pre potrebyMinisterstva hospodárstva SR.

Spustiť dotazník