Enquête PROMs vragenlijst

Geachte Mevrouw,


Hartelijk dank dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Deze enquête maakt deel uit van een verpleegkundig onderzoek naar de PROMs ofwel Patient Reported Outcome Measures vragenlijst.


De symptomen die veroorzaakt worden door de behandelingen van borstkanker worden nog steeds onderschat. Aansluitend is er aangetoond dat een slechte monitoring van de problemen op lichamelijk en psychosociaal gebied de kwaliteit van leven verminderd. De PROMs zorgt ervoor dat gezondheidsproblemen vroeg gedetecteerd worden en het geeft patiënten de mogelijkheid om de effectiviteit en de impact van de behandeling te evalueren. Aansluitend zorgt de vragenlijst voor efficiëntere en effectievere communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener, dit draagt tevens bij aan de patiënt tevredenheid.


We zien dat de respons van de vragenlijst 6 en 12 maanden na de behandeling minimaal is, het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de oorzaak hiervan. We hopen op verbeterpunten zodat de vragenlijst aangepast kan worden in de toekomst de respons verhoogd is. Uw antwoorden zijn daarom van groot belang.


Het invullen van de enquête zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden en er zal betrouwbaar om worden gegaan met de data. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite.


Met vriendelijke groet,


Maaike Bakelaar mammacare verpleegkundige 


Enquête starten