Powered by

Hondenbeleid gemeente Overbetuwe

Geachte Heer / Mevrouw,


Met deze enquête onderzoeken we hoe goed het bestaande beleid werkt en waar we het kunnen verbeteren. Uw inbreng kan helpen om ons hondenbeleid en de voorzieningen te verbeteren, en kan overlast door honden helpen verminderen of voorkomen. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking!


Het invullen van de enquête 

vraagt 3 tot 5 minuten van uw tijd.

Enquête starten