.

Prieskum zistenia skúsenosti z používaním produktu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
RESQL
1

Prosím, povedzte nám vaše komentáre alebo návrhy týkajúce sa produktu.

Napíšte svoj názor alebo návrh v texte.
2

Aký bol váš prvý dojem pri používaní produktu?

Vyberte jednu možnosť.
3

Odporučili by ste tento produkt iným osobám?

Vyberte jednu možnosť.
4

Aké kroky ste podnikli?

Napíšte vašu odpoveď v texte.
5

V akej fáze ste momentálne?

Napíšte vašu odpoveď v texte.
6

Koľko žiakov si nainštalovalo aplikáciu?

Napíšte vašu odpoveď v texte.
7

Aká bola reakcia žiakov/rodičov/kolegov na túto aplikáciu?

Napíšte vašu odpoveď v texte.
8

Píšu žiaci niečo už aj z vlastnej iniciatívy?

Napíšte vašu odpoveď v texte.
9

Ako často používate produkt?

Vyberte jednu možnosť.
10

Ohodnoťte produkt na stupnici od 1 do 10.

Vyberte počet hviezdičiek pre ohodnotenie.
11

Dotazík vyplnil

Napíšte meno a školu