Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Hỗ trợ người LAO ĐỘNG tại Séc!

Sběr odpovědí byl ukončen.

Xin chào bạn,

1) - nếu bạn đang có nhu cầu chuyển đổi công việc mới,

2) - hoặc chuyển từ DU HỌC sang LAO ĐỘNG,

3) - thì hãy điền đủ các thông tin và bấm "GỬI ĐI",

4) - sau đó Trung tâm SANGU sẽ liên hệ,

5) - đặt lịch với bạn đến tư vấn và đăng ký thủ tục,

Cảm ơn bạn!

TRUNG TÂM HỘI NHẬP SANGU

Bạn đang có VISA thể loại nào?
Povinná odpověď

Hiện tại bạn đang làm công việc gì?
Povinná odpověď

Mức lương bạn đang hưởng 1 tháng là bao nhiêu?
Povinná odpověď

Bạn đã ở Séc bao lâu rồi? (tháng)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Bạn muốn chuyển đổi:
Povinná odpověď

Bạn đã tìm được Chủ lao động mới chưa?
Povinná odpověď

Tên bạn là gì?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Số điện thoại của bạn là gì?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Bạn là Nam hay Nữ?
Povinná odpověď