.

Socialní poruchy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. (10-15 min)

Pouze 15 otázek

Děkuji za vyplnění 

Zabezpečeno
Sociální poruchy
1

Jste

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jak reagujete na konfliktní situace ve skupině?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jste radši sám a nebo ve skupině s přáteli?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jak se cítíte když, jste středem pozornosti?

5

Máte tehdenci se izolovat od ostatních lidí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Máte problém projevovat emoce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak reagujete na kritiku ostatních?

8

Vyhýbáte se společenských akcí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Zvládáte udržovat přátelství?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak se chováte v situacích, kdy se cítíte nepohodlně?

11

Jak často se cítíte nervozní nebo úzkostlivý?

Vyberte jednu odpověď
12

Setkal jste se, se sociální poruchou?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak by jste řešili tuto poruchu, pokud by jste se s tím setkali?

14

Měli jste někdy podezření, že máte sociální poruchu?

Vyberte jednu odpověď