Co myślisz o ILB?

Szanowni fani naszego inkubatora prosimy o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie naszego 14 punktowego kwestionariusza.

1 Czy uważacie iż Inkubator Ludzi Biznesu jest odpowiednim miejscem do przetestowania swojego biznesu bez ryzyka?
Wymagana odpowiedź

Image for question 1

2 Co by was skłoniło do skorzystania z usług ILB?
Wymagana odpowiedź

3 Wybierz, które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje do ILB.
Wymagana odpowiedź

4 Z jakich innych usług dodatkowych chciałbyś korzystać w ramach ILB?
Wymagana odpowiedź

Image for question 4
Pozostało 250 znaków

5 Czy poleciłby/a Pan/Pani innym młodym przedsiębiorcom współpracę z ILB?
Wymagana odpowiedź

6 Jaka jest według Pana/Pani największa korzyść wynikająca ze współpracy z ILB?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

7 Czy w przyszłości zamierza Pani/Pan otworzyć działalność gospodarczą?
Wymagana odpowiedź

Image for question 7

8 Czy posiada Pani/Pan odpowiednią wiedzę potrzebną do otwarcia, prowadzenia i zarządzania własnej działalności gospodarczej?
Wymagana odpowiedź

9 Jak Ocenia Pani/Pan w skali od 0-5 swoją wiedzę na temat:
Wymagana odpowiedź

1
1
2
3
4
5
Procedur związanych z otwarciem działalności gospodarczej
Formalne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
Tworzenia biznes planów
Podstawy księgowości
Zarządzanie strategiczne
Metody generowania i oceny pomysłów

10 Jakie dostrzega Pani/Pan bariery, które utrudniają Pani/Panu podjęcie działalności gospodarczej. Proszę ocenić w skali od 1-5 (1-najbardziej utrudnia, 5-w ogóle nie utrudnia, nie ma wpływu na decyzje)
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Brak wystarczających środków inwestycyjnych związanych z założeniem działalności gospodarczej
Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Brak specjalistycznego wsparcia specjalistów na początkowym etapie prowadzenia działalności (księgowy, prawnik, coach)
Zbyt długi okres pomiędzy początkową inwestycją, a uzyskaniem stałych dochodów z działalności
Konieczność ponoszenia w początkowym etapie kosztów przy braku lub niskich przychodach

11 Czy Pana/Pani zdaniem po wyjściu z inkubatora, Pana/Pani firma będzie w stanie:
Wymagana odpowiedź

12 Płeć
Wymagana odpowiedź

13 Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Image for question 13

14 Adres e mail
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków