.

Schulden onder jongeren

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoeveel jongeren hebben momenteel schulden?

Kies het meest passende antwoord.
2

Hoeveel sterren zou u geven voor de ernst van dit probleem?

Kies het aantal sterren dat de ernst van het probleem het beste weergeeft.
3

Wat veroorzaakt volgens u schulden onder jongeren?

Geef uw mening in het tekstveld hieronder.
4

Bent u van mening dat er meer voorlichting nodig is over financiële verantwoordelijkheid?

Kies het meest passende antwoord.
5

Wat zijn volgens u slimme manieren om jongeren te helpen schulden te voorkomen?

Geef uw ideeën in het tekstveld hieronder.
6

Welke rol ziet u weggelegd voor de overheid in het aanpakken van schulden onder jongeren?

Kies het meest passende antwoord.
7

Op welke manier kunnen ouders bijdragen aan het voorkomen van schulden bij jongeren?

Geef uw mening in het tekstveld hieronder.
8

Hoe belangrijk vindt u financiële educatie op scholen?

Geef uw mening door het aantal sterren te kiezen.
9

Denkt u dat schulden onder jongeren in de toekomst zullen toenemen of afnemen?

Kies het meest passende antwoord.