Agelika

Drahé kolegyne,

Sme radi, že ste sa rozhodli zúčastniť na našom prieskume, ktorý sa zameriava na

hodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po amputácii dolnej končatiny a jej vplyv na kvalitu života týchto pacientov. Vaše názory a skúsenosti sú pre nás veľmi dôležité a prispievajú k pochopeniu tohto dôležitého aspektu ošetrovateľstva.

Dotazník pozostáva z rôznych otázok, ktoré sú zamerané na hodnotenie rôznych

aspektov ošetrovateľskej starostlivosti a jej vplyvu na kvalitu života pacientov po amputácii dolnej končatiny. Prosíme, aby ste svoje odpovede dávali čo najúprimnejšie, pretože to nám pomôže získať užitočné informácie pre našu prácu.

Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Vaša spolupráca je pre nás veľmi cenná.


S pozdravom Angelika Gurbaľová – študentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Spustiť dotazník