Dotazník o spokojnosti lektora anglického jazyka vo firmách

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Vyplnením tohto dotazníka nám poskytujete cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomáha naďalej zvyšovať kvalitu našich poskytovaných služieb.

Spustiť dotazník