Ankieta

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”.

Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności realizacji w/w strategii.

Rozpocznij ankietę teraz