.

Prieskum trhu plážového kúpaliska Banská Bystrica

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Prieskum trhu Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici
1

Koľko máte rokov

2

Pohlavie

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Bydlisko

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ako často navštevujete kúpaliská

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Ktoré kúpaliská navštevujete najčastejšie?

6

Aké služby a vybavenie by ste očakávali na plážovom kúpalisku? (môžete vybrať viac možností)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Čo je pre vás dôležité, aby kúpalisko poskytovalo:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Aká je pre vás prijateľná cena vstupného?

Vyberte jednu odpoveď
9

Na škále od 1 - 5 ako by ste hodnotili plážové kúpalisko v Banskej Bystrici