.

ČRo KV Dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
STRANA
1

Vaše pohlaví je

Vyberte jednu odpověď
2

Označte Vaši věkovou kategorii

Vyberte jednu odpověď
3

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často si naladíte ČRo KV?

Vyberte jednu odpověď
5

Pochyboval(a) jste někdy o nezávislosti vysílání ČRo KV?

Vyberte jednu odpověď
6

Domníváte se, že existuje možnost ovlivnění obsahu vysílání ČRo KV představiteli veřejné moci?

Vyberte jednu odpověď
STRANA
7

Domníváte se, že existuje možnost ovlivnění obsahu vysílání ČRo KV za úplatek?

Vyberte jednu odpověď
8

Jak hodnotíte tvrzení: "Ve vysílání ČRo KV (např. ve zpravodajství) dostávají všechny politické strany a hnutí stejný prostor"?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak hodnotíte tvrzení: "Vysílání ČRo KV má tendence svým obsahem nadržovat některým politickým stranám či hnutím"?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak hodnotíte tvrzení: "V předvolebních obdobích se ČRo KV snaží obsahem svého vysílání ovlivnit výsledky voleb"?

Vyberte jednu odpověď
11

Zaznamenal(a) jste ve vysílání ČRo KV znaky rasismu či xenofobie?

Vyberte jednu odpověď
12

Domníváte se, že jsou ve vysílání ČRo KV pozitivně prezentovány i takové kultury, které nejsou na našem území tradiční?

Vyberte jednu odpověď
13

Zaznamenal(a) jste ve vysílání ČRo KV takový obsah, který by nabádal k utlačování národnostních, kulturních, náboženských či sexuálních menšin?

Vyberte jednu odpověď
STRANA
14

Chybí Vám ve vysílání ČRo KV nějaké téma, o kterém byste rádi slyšeli?

Vyberte jednu odpověď
15

Do jaké míry vnímáte program vysílání ČRo KV jako zajímavý?

Vyberte jednu odpověď
16

Jak hodnotíte tvrzení: "Témata vysílání ČRo KV jsou tak různorodá, že si každý posluchč přijde na své"?

Vyberte jednu odpověď
17

Víte, kdy začalo samostatné vysílání ČRo KV?

Vyberte jednu odpověď
18

Jak byste klasifikovala(a) kvalitu obsahu vysílaného v předchozích letech, např. v době spuštění vysílání? (známkování jako ve škole, tzn. 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Použijte pouze číslice
19

Jak byste klasifikovala(a) současnou kvalitu obsahu vysílaného ČRo KV? (známkování jako ve škole, tzn. 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Použijte pouze číslice
20

VOLITELNÉ: zde můžete napsat Váš oblíbený pořad, který vysílá ČRo KV.

21

VOLITELNÉ: zde můžete napsat jméno Vašeho oblíbeného moderátora (moderátorky), kterého (kterou) znáte z vysílání ČRo KV.