Ankieta dotycząca zaburzeń odżywiania

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w moich badaniach do pracy magisterskiej dotyczącej relacji w rodzinie u osób cierpiących z powodu zaburzeń odżywiania. Badanie to ma charakter anonimowy, jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Wypełnienie kwestionariuszy i ankiety zajmie kilkanaście minut.

Proszę o uważne przeczytanie instrukcji i stwierdzeń kwestionariuszy.

W badaniu nie ma odpowiedzi, ani dobrych ani złych. Proszę jedynie o szczerość.

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Płeć
Wymagana odpowiedź

Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Wzrost
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Waga
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Czy dobrze ocenia Pan/i swój stan zdrowia?
Wymagana odpowiedź

Czy prowadzi Pan/i zdrowy tryb życia?
Wymagana odpowiedź

Choruje lub chorował(a) Pan(i) przewlekle?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, proszę zaznaczyć na którą chorobę.

Jak długo Pan/i choruje lub chorował/a?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy stwierdzono u Pana/i zaburzenie odżywiania?
Wymagana odpowiedź

JEŚLI W PYTANIU 12 ODPOWIEDZIAŁ/A PAN/I „NIE” PROSZĘ NA TYM PYTANIU ZAKOŃCZYĆ WYPEŁNIANIE ANKIETY I PRZEJŚĆ DO KWESTIONARIUSZA MIECZYSŁAWA PLOPA

NATOMIAST JEŚLI ODPOWIEDZIAŁ/A PAN/I „TAK” PROSZĘ PRZEJŚĆ DO KOLEJNYCH PYTAŃ

Ile lat temu zdiagnozowano u Pana/i zaburzenia odżywiania?

Pozostało 50 znaków

Które z zaburzeń odżywiania u Pana/i stwierdzono?

Czy nadal cierpi Pan/i na zaburzenia odżywiania?

Jaka była Pana/i najwyższa masa ciała?

Pozostało 250 znaków

Jaka była Pana/i najniższa masa ciała?

Pozostało 250 znaków

W jakim wieku zaczął/ęła się Pan/i odchudzać?

Pozostało 250 znaków

Co sprawiło, że zaczął/ęła się Pan/i odchudzać?

Jaką metodę odchudzania Pan/i stosował/a :

Dzielił/a Pan/i posiłki na "dobre" i "złe" ?

Stosował/a Pan/i system nagrody i kary w czasie odchudzania?

Czy kiedykolwiek był/a Pan/i hospitalizowany/a z powodu zaburzeń odżywiania?

Czy korzysta Pan/i z pomocy terapeutycznej, jeśli tak to z jakiej formy?

Czy z własnej woli podjął/ęła Pan/i terapię?

Co skłoniło Pana/ią do podjęcia terapii?

Pozostało 250 znaków

Czy Pana/i rodzina wspiera Pana/ią w walce z chorobą?

KWESTIONARIUSZ

Mieczysław Plopa

(KPR-Roc)

MOJA MATKA

INSTRUKCJA: Interesuje nas,co myśli Pan(i) o swoich Rodzicach, a szczególnieo ich sposobach wychowywania. Chcielibyśmy, aby opisał(a) Pan(i) swoje odczucia tak, jak zostały one zapamiętane, ustosunkowując się do podanych niżej stwierdzeń.

Proszę przeczytać każde stwierdzenie uważnie i zastanowić się, w jaki sposób dotyczyło ono zachowania Twojej Matki wobec Ciebie. Pewne stwierdzenia powtarzają się, ale są zamieszczone do wykazania nawet nieznacznych różnic w Pana(i) ocenach.

Po każdym stwierdzeniu jest pięć ocen (a,b,c,d,e), które określają, w jakim stopniu jest ono zgodne z postępowaniem Pana(i) Matki.

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Zawód
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Data badania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Liczba dzieci
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Wiek dzieci
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Po przeczytaniu każdego stwierdzenia proszę wybrać tę odpowiedź, która najwierniej charakteryzuje postępowanie Twojej Matki wobec Ciebie.

Sądzę, że myslała o mnie często.
Wymagana odpowiedź

Dawała mi wyraźnie do zrozumienia, kto rządzi w domu.
Wymagana odpowiedź

Zgadzała się z tym, że o wielu sprawach mogłem(am) sam(a) decydować.
Wymagana odpowiedź

Powtarzała, że pewnego dnia za wszystko mnie surowo ukarze.
Wymagana odpowiedź

Starała się chronić mnie przed wszelkimi trudnościami.
Wymagana odpowiedź

Gdy potrzebowałem(am) pomocy, to poświęcała mi wiele czasu.
Wymagana odpowiedź

Wymagała ode mnie bezwględnego posłuszeństwa.
Wymagana odpowiedź

Nie przesadzała we wtrącaniu się w moje sprawy.
Wymagana odpowiedź

Czasami wydawało mi się, że mnie bardzo kocha, a czasami, że jestem jej obojętny(a).
Wymagana odpowiedź

Chciała zawsze wiedzieć, gdzie przebywam poza domem.
Wymagana odpowiedź

Przyjemnie było z nią rozmawiać.
Wymagana odpowiedź

Była ciągle niezadowolona ze mnie.
Wymagana odpowiedź

Liczyła się z moim zdaniem.
Wymagana odpowiedź

Gdy zrobiłem(am) coś niewłaściwego, to nie wiedziałem(am), czy mi podaruje, czy też surowo ukarze.
Wymagana odpowiedź

Chciała wszystko wiedzieć, co mi się wydarzyło.
Wymagana odpowiedź

Dawała mi do zrozumienia, że mnie kocha.
Wymagana odpowiedź

Uważała, że nie mam prawa jej się sprzeciwiać.
Wymagana odpowiedź

Szanowała moje poglądy i zainteresowania.
Wymagana odpowiedź

Gdy była zdenerwowana, to trudno było przewidzieć, jak się zachowa.
Wymagana odpowiedź

Za bardzo się o mnie troszczyła.
Wymagana odpowiedź

Często się do mnie uśmiechała.
Wymagana odpowiedź

Wymagała ode mnie, abym zawsze jej słuchał.
Wymagana odpowiedź

Rozumiała, że mogę popełniać błędy.
Wymagana odpowiedź

Czasami nie rozmiałem(am), dlaczego za to samo karała mnie raz mocniej, a raz słabiej.
Wymagana odpowiedź

Chciała zawsze wiedzieć, gdzie przebywam i co robię.
Wymagana odpowiedź

Była moim prawdziwym przyjacielem.
Wymagana odpowiedź

Nie rozumiała, że na różne sprawy mogłem(am) patrzeć inaczej niż ona.
Wymagana odpowiedź

Gdy się ze mną w czymś nie zgadzała, to nie robiła z tego problemu.
Wymagana odpowiedź

Kara, jaką mi wymierzała, często zależała od jej nastroju.
Wymagana odpowiedź

Często wydawało mi się, że żyje tylko dla mnie.
Wymagana odpowiedź

Rozmowa z nią o moich kłopotach przynosiła mi ulgę.
Wymagana odpowiedź

Gdy coś było nie tak, doszukiwała się winy w moim postępowaniu.
Wymagana odpowiedź

Miała do mnie zaufanie.
Wymagana odpowiedź

Musiałem uważać, aby jej czymś nie zdenerwować.
Wymagana odpowiedź

Niepokoiła się o mnie jak o małe dziecko.
Wymagana odpowiedź

Chętnie wysłuchiwała moich poglądów i opinii.
Wymagana odpowiedź

Dawała mi do zrozumienia, że ona wie najlepiej, co jest dla mnie dobre, a co złe.
Wymagana odpowiedź

Gdy ją przekonywałem(am), że nie ma racji, to mi ustępowała.
Wymagana odpowiedź

Gdy się zdenerwowała, to mnie mocniej karała.
Wymagana odpowiedź

Martwiła się, że w wielu sprawach mogę nie dać sobie rady w życiu.
Wymagana odpowiedź

Nie pragnąłem(am) żadnych zmian w jej postępowaniu wobec mnie.
Wymagana odpowiedź

Ciągle narzekała, że nie tak wykonuję moje obowiązki.
Wymagana odpowiedź

Nie wymagała, abym ze wszystkiego się jej zwierzał.
Wymagana odpowiedź

Często mówiła do mnie podniesionym tonem.
Wymagana odpowiedź

Gdy byłem poza domem, odczuwała lęk, że coś mi się stanie.
Wymagana odpowiedź

Była zadowolona ze mnie.
Wymagana odpowiedź

Często stawiała mi za wzór moich kolegów (koleżanki).
Wymagana odpowiedź

Mogłem(am) w dużym stopniu decydować o tym, jak spędzać czas.
Wymagana odpowiedź

Gdy miała zły dzień to krzyczała na mnie bez powodu.
Wymagana odpowiedź

Bardzo lubiła, gdy wakacje spędzałem(am) w jej towarzystwie.
Wymagana odpowiedź

KWESTIONARIUSZ

Mieczysław Plopa

(KPR-Roc)

MÓJ OJCIEC

INSTRUKCJA: Interesuje nas,co myśli Pan(i) o swoich Rodzicach, a szczególnie o ich sposobach wychowywania. Chcielibyśmy, aby opisał(a) Pan(i) swoje odczucia tak, jak zostały one zapamiętane, ustosunkowując się do podanych niżej stwierdzeń.

Proszę przeczytać każde stwierdzenie uważnie i zastanowić się, w jaki sposób dotyczyło ono zachowania Twojego Ojca wobec Ciebie. Pewne stwierdzenia powtarzają się, ale są zamieszczone do wykazania nawet nieznacznych różnic w Pana(i) ocenach.

Po każdym stwierdzeniu jest pięć ocen (a,b,c,d,e), które określają, w jakim stopniu jest ono zgodne z postępowaniem Pana(i) Ojca.

Przyjemnie było z nim rozmawiać.
Wymagana odpowiedź

Dawał mi wyraźnie do zrozumienia, kto rządzi w domu.
Wymagana odpowiedź

Zgadzał się z tym, że o wielu sprawach mogłem(am) sam(a) decydować.
Wymagana odpowiedź

Gdy był zdenerwowany, to wolałem(am) z nim nie rozmawiać.
Wymagana odpowiedź

Chciał zawsze wiedzieć, gdzie przebywam poza domem.
Wymagana odpowiedź

Wydawało mi się, że jest zadowolony ze mnie.
Wymagana odpowiedź

Wymagał ode mnie bezwględnego posłuszeństwa.
Wymagana odpowiedź

Zgadzał się z tym, że miałem(am) swoje tajemnice.
Wymagana odpowiedź

Gdy zrobiłem(am) coś niewłaściwego, to nie wiedziałem(am), czy mi podaruje, czy też surowo ukarze.
Wymagana odpowiedź

Chciał wiedzieć o wszystkim, co mi się przydarzyło.
Wymagana odpowiedź

Chętnie wysłuchiwał moich opinii i poglądów.
Wymagana odpowiedź

Był ciągle niezadowolony ze mnie.
Wymagana odpowiedź

Był przekonany, że może na mnie polegać.
Wymagana odpowiedź

Czasami nie rozmiałem(am), dlaczego za to samo karał mnie raz mocniej, a raz słabiej.
Wymagana odpowiedź

Za bardzo się o mnie troszczył.
Wymagana odpowiedź

Dawał mi do zrozumienia, że mnie kocha.
Wymagana odpowiedź

Uważał, że nie mam prawa mu się sprzeciwiać.
Wymagana odpowiedź

Liczył się z moim zdaniem.
Wymagana odpowiedź

Nie spełniał wielu swoich obietnic.
Wymagana odpowiedź

Chciał zawsze wiedzieć, gdzie przebywam i co robię.
Wymagana odpowiedź

Często się do mnie uśmiechał.
Wymagana odpowiedź

Dawał mi do zrozumienia, że ma zawsze rację.
Wymagana odpowiedź

Szanował moje poglądy i przekonania.
Wymagana odpowiedź

Kara, jaką mi wymierzał, często zależała od jego nastroju.
Wymagana odpowiedź

Wydawało mi się, że żyje tylko dla mnie.
Wymagana odpowiedź

Był moim prawdziwym przyjacielem.
Wymagana odpowiedź

Uważał, że bez sprzeciwu powinienem (powinnam) godzić się z jego decyzjami.
Wymagana odpowiedź

Rozumiał, że mogę popełniać błędy.
Wymagana odpowiedź

Musiałem(am) uważać, aby go czymś nie zdenerwować.
Wymagana odpowiedź

Niepokoił się o mnie jak o małe dziecko.
Wymagana odpowiedź

Jego zachowanie wobec mnie było bez zastrzeżeń.
Wymagana odpowiedź

Ściśle przestrzegał, abym postępował(a) zgodnie z jego wymaganiami.
Wymagana odpowiedź

Wydawało mi się, że miał do mnie zaufanie.
Wymagana odpowiedź

Gdy się zdenerwował, to mnie mocniej karał.
Wymagana odpowiedź

Myślał o mnie bardzo często.
Wymagana odpowiedź

Dawał mi odczuć, że zależało mu na mnie.
Wymagana odpowiedź

Nie rozumiał, że na różne sprawy mogłem(am) patrzeć inaczej niż on.
Wymagana odpowiedź

Gdy go przekonywałem(am), że nie ma racji, to mi ustępował.
Wymagana odpowiedź

Często mówił do mnie podniesionym tonem.
Wymagana odpowiedź

Martwił się, że w wielu sprawach mogę nie dać sobie rady w życiu.
Wymagana odpowiedź

Był szczerze zainteresowany moimi sprawami.
Wymagana odpowiedź

Nie rozumiał, że mam prawo do swojego zdania.
Wymagana odpowiedź

Gdy się ze mną nie zgadzał, to nie narzucał bezwzględnie swojego zdania.
Wymagana odpowiedź

Gdy miał zły dzień, to krzyczał na mnie bez powodu.
Wymagana odpowiedź

Wydawało mu się, że bez niego nie dam sobie rady w życiu.
Wymagana odpowiedź

Czułem(am), że byłem(am) dla niego kimś ważnym.
Wymagana odpowiedź

Często narzekał, że źle wykonywałem(am) swoje obowiązki.
Wymagana odpowiedź

Był zadowolony, gdy samodzielnie podejmowałem(am) różne decyzje.
Wymagana odpowiedź

Nieraz nie wiedziałem(am), co o nim myśleć.
Wymagana odpowiedź

Gdy byłem(am) poza domem, odczuwał lęk, że coś mi się stanie.
Wymagana odpowiedź