.

Prepperství

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Slyšeli jste někdy předtím o prepperství?

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud ano odkud?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Pokud jste slyšeli o prepperství (hnutí, které se připravuje na potencionální stav nouze nebo na mimořádnou situaci a usiluje o soběstačnost), bylo to...

Vyberte jednu odpověď
5

Znáte osobně nějaké preppery?

Vyberte jednu odpověď
6

Myslíte si, že preppeři jsou...

Vyberte jednu odpověď
7

Jak si takového preppera představujete?

8

Podnikli jste někdy něco podobného jako preppeři (např. dělání si zásob jídla)?

Vyberte jednu odpověď
9

Pokud by ses měl/a stát prepperem, z jakého důvodu by to bylo?

10

Ovlivnily vás nějak v názoru na prepperství světové události?

11

Zajímáte se o současné dění ve světě?

Vyberte jednu odpověď
12

Studium

Vyberte jednu odpověď
13

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď