Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby ocenić działania realizowane przez nasze stowarzyszenie w 2021 roku, wyciągnąć wnioski z badania i ewentualnie dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD tel. (48) 38 58 996, tel. +48 572 361 068, tel. +48 782 455 429, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl

Rozpocznij ankietę teraz