.

Feedbackvragenlijst werknemers

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe tevreden bent u met uw huidige werksituatie?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 5.
2

Welke veranderingen zou u waarderen binnen het bedrijf?

Selecteer alle veranderingen die u graag zou zien geïmplementeerd.
3

Hoe beoordeelt u de werkomgeving op het gebied van teamwork?

Geef een beschrijvend antwoord over teamwork binnen de organisatie.
4

Hoe zou u de kwaliteit van de leiderschapsstijl binnen het bedrijf beoordelen?

Geef uw beoordeling op een schaal van 1 tot 10.
5

In hoeverre voelt u zich gewaardeerd voor uw werkprestaties?

Geef uw gevoel van waardering aan op een schaal van 1 tot 5.
6

Op welke manieren kunnen de communicatiekanalen binnen het bedrijf worden verbeterd?

Geef suggesties voor verbeteringen aan de communicatiekanalen.
7

Hoe beoordeelt u de balans tussen werk en privé binnen uw functie?

Geef uw beoordeling op een schaal van 1 tot 10.
8

In welke mate voelt u zich betrokken bij de doelen van het bedrijf?

Geef uw betrokkenheid aan op een schaal van 1 tot 5.
9

Hoe effectief vindt u de beloningssystemen binnen het bedrijf?

Geef uw beoordeling op een schaal van 1 tot 10.
10

Wat zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de werksfeer zouden kunnen verbeteren?

Beschrijf de belangrijkste factoren die volgens u de werksfeer zouden kunnen verbeteren.