Powered by

KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUMBARK

Szanowni Państwo!


Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Tymbark, którzy mają ukończone 18 lat, o udział w ankiecie internetowej.

Ankieta ma na celu określenie skali zjawiska przemocy domowej  w gminie oraz poznanie doświadczeń i opinii mieszkańców na temat rodzajów i częstotliwości aktów przemocy. Zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną poddane analizie statystycznej i przyczynią się do zwiększenia skuteczności zwalczania przemocy oraz efektywności udzielania pomocy ofiarom na terenie gminy.

Rozpocznij ankietę teraz