.

Enquête over knelpunten bij het berekenen van een kostprijs

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête kostprijs berekenen
1

Hoe vaak ervaart u problemen bij het verkrijgen van accurate kosteninformatie?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
2

Hoe tevreden bent u over de beschikbare software/tools voor kostprijsberekening?

Gebruik een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ontevreden is en 10 zeer tevreden.
3

Kunt u enkele specifieke uitdagingen noemen die u ondervindt bij het berekenen van de kostprijs?

Geef een toelichting op uw antwoord.
4

Vindt u dat er voldoende training wordt aangeboden voor kostprijsberekening?

Geef aan of u de huidige trainingsmogelijkheden voldoende vindt.
5

Hoe belangrijk vindt u het om de kostprijs van een product nauwkeurig te berekenen?

Geef aan hoe belangrijk dit voor u is op een schaal van 1 tot 5.
6

Welke bronnen gebruikt u meestal bij het bepalen van de kostprijs?

Vink alle toepasselijke bronnen aan.
7

In hoeverre beïnvloeden onverwachte kosten uw uiteindelijke kostprijsberekening?

Kies de mate waarin onverwachte kosten een effect hebben op uw berekening.
8

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan het berekenen van de kostprijs van een product?

Geef een schatting van het aantal uren per product.
9

Wat is volgens u de grootste uitdaging bij het implementeren van een kostprijsberekeningssysteem?

Geef uw mening over de moeilijkheden die u ziet bij de implementatie.
10

Zou u graag zien dat er meer ondersteuning of training wordt geboden op het gebied van kostprijsberekening?

Geef uw mening over de behoefte aan verdere ondersteuning.